تبلیغات
تــنــهــای بــی ادعـــــــــــــــا - بی شرح

تــنــهــای بــی ادعـــــــــــــــا

در تمام رنج هایی که می بریم صبــــــر اوج احترام به حکمت خداوند است!!!

____

خاكی،خاكـــــــــــی ام!

آنچنان زمین خوردم كه تاآخرعمربایدخودم رابتكانم!!!!!

دلتنگم!

نه برای كسی،ازبی كسی!

نه ازتكاپو،ازدربه دری!نه دوستی نه یادی نه خاطره شیرینی،

تنهایم!

تنهاترازآن سنگ كنارجاده!!!!

یكـــــــــی بود.........اونــــــــــــــم رفت!

ای كاش ازهمون اول غیرازخداهیچكس نبود..............

گفت:منظورم رامیفهمی؟

نمیخواستم بفهمم،بابی حوصلگی گفتم:دست بردار،نه!

اوهم نامردی

نكرد،برای روشن كردن منظورش،همه چیزرابه آتش كشید..

غروب،غمگین ترین تصویرطبیعت است.

اماغمگین ترازغروب ماییم كه ازهم جداییم!!!

توكدامین بهشت گم شده ای؟؟؟

كه باتومیشكندهــــــــــزاران توبه آدم!!!

قشنگی بادبادك به اینكه میدونه زندگیش به یك نخ نازك بنده،

ولی بازم میخنده!!!

دوره،دوره گرگهاست!

مهربان كه باشی میپندارنددشمنی!

گرگ كه باشی،خیالشان راحت

میشود،ازخودشانی!!!

بزرگترین خطایش این بودكه میپنداشت،

من برای همیشه صبورخواهم بود!!!


#سامان_رضایی


[ جمعه 21 آبان 1395 ] [ 12:54 ق.ظ ] [ ♥دختــــــر بام ایــــــران ♥ ]

[ نظرات() ]