تبلیغات
تــنــهــای بــی ادعـــــــــــــــا - الهی

تــنــهــای بــی ادعـــــــــــــــا

در تمام رنج هایی که می بریم صبــــــر اوج احترام به حکمت خداوند است!!!

بِـسْـمِ اللَّهِ الرَّحْـمَـنِ الرَّحِیـمِ

"الهــــی"

بـوی ِ نـاب ِ "بهشـت" می دهـد همـۀ "نام هــای" ِ قشـنگ ِ"تــو"

می گذارمـــشان روی ِ زخــم های ِ "د ِ لَ م". . . . .

گفــــته بــــودی "اَلجَبّــــار"

یعنــــی کســـی کـــه "جُــــبران مــی کنـــد" همـۀ

شکستگـــــی هـــایِ "د ِ لَ ت" را

گفـــــته بـــودی "اَلمُصَـوِّر"

یعنــــی کســـی کــه از "نُــــو مـــی ســــازد"

همـــۀ آنـــچه را "ویـران" شـــده اســـت درون ِ "د ِ لَ ت"

گفــــته بــــودی "الشّــــافــــی"

یعنــــی کســــی کـــه "شِــــفا" مـــی دهــد تمـــام ِ

"زخــــم هــــایِ عمــــیق" و "نـــا عــــلاج" را. . . .

هــــوای ِ "دلـم" ســـبک مــی شـــود بــا زمـــزمـۀ نـــام هـــایِ زیـــبایـــت

نَفــــــَس مـــــی کِشَــــم در هـــوایِ "مــــهـربــانــــی هـایِ نـــابـــت"

"الهـــــی". . . .

**من چقــد دوستت دارم خــدا**[ جمعه 16 آبان 1393 ] [ 09:46 ب.ظ ] [ ♥دختــــــر بام ایــــــران ♥ ]

[ نظرات() ]