تبلیغات
تــنــهــای بــی ادعـــــــــــــــا - *شهید*

تــنــهــای بــی ادعـــــــــــــــا

در تمام رنج هایی که می بریم صبــــــر اوج احترام به حکمت خداوند است!!!

خورشید وسط آسمون بود.

بچه ها خسته بودن ولی نمیتونستیم عقب بکشیم خوردیم به یه میدون مین وقت کافی نداشتیم.

بنابراین چند تا از بچه ها داوطلب شدن تا راه رو برای بقیه باز کنن 

بچه ها شجاعانه و با فریاد یا حسین به سمت میدون مین رفتن ولی یکی از اونا برگشت... 

با خودم گفتم حتما ترسیده رو مو برگردوندم که یه وقت با دیدن من خجالت نکشه... 

اومد سمت من و مث اینکه دوباره برگشت ...

 رو مو برگردوندم دیدم دوباره داره میره با تبسمی گفتن اخوی جریان چیه دو دلی ؟ 

جلوی پاهام رو نشون داد پایین رو نگاه کردم دیدم پوتیناشو در آورده و گذشته جلوم.... 

در همون حال که به سمت میدون میرفت با صدای بلند گفت بیت و الماله نخواستم خراب شه...


"شادی روح شهدا صلوات"


[ دوشنبه 31 شهریور 1393 ] [ 08:33 ب.ظ ] [ ♥دختــــــر بام ایــــــران ♥ ]

[ نظرات() ]